June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะผู้บริหาร นิเทศโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หลังน้ำลดประจำปี 2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.40 น. ณ วัดปราสาท อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply