May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาพร้อมด้วยนางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และครูผู้สอน ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply