May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรือนไม้ สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply