June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ร่วมกับแขวงทางหลวงสิงห์บุรี และ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ด้านหน้าวิทยาลัย (งานวางท่อส่งน้ำขนาดใหญ่) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกรวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply