June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยการชีพอินทร์บุรี ดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ V-NET ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบปัญหาเข้าสู่ระบบไม่ได้แบบทดสอบหลุดออกนอกระบบบ่อย จำนวนผู้เข้าสอบ 60 คน

Leave a Reply