June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมคณะ #เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา โรงเรียนวัดหนองสุ่ม ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น ณโรงเรียนวัดหนองสุ่ม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนต่อ 6 คน เท่ากับ 100%

Leave a Reply