June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เนิเทศและให้กำลังใจครู และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ในการปฎิงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน ลานที่นั่งหน้าอาคารอำนวยการ ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ลานที่นั่งหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply