June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply