June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และทำหน้าที่วิทยากรบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม เพื่อป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนนักศึกษาหญิง ปวช. ปีที่ 1 และ ปวส.ปีที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการดีๆที่เราทำให้ผู้เรียน

Leave a Reply