June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีและครูผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคของนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างยนต์ครูผู้คุมสอบ นายเสกสม ตะปะสา ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.50 น. ณ ตึกอาคารเรียน3ชั้นวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply