May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางวนิดา บุญมี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นิเทศและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย” ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 14.20 น. ณ อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply