June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กิจกรรมทบทวนวิชาการลูกเสือ (การปฐมพยาบาล ระเบียบแถว สัญญาณ เงื่อนเชือก กฎและคําปฏิญาณ) และให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น น. ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

Leave a Reply