May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานครูที่ปรึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการออกเยี่ยมบ้าน วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply