June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9e-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวนารินทร์ สกุณี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-Sit วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้ารหัสวิชา 30104-2005 ครูฐิติรดา มาประเสริฐ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.15 น. ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply