June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%a5-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84

นายสกล มาระโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี รับมอบชุดเครื่องนอน 20 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมประจำปี 2564 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply