May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%9b

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 แวะเยี่ยมและให้กำลังใจ ชาววิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมถ่ายภาพที่ระลึก วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น ณ จุดเช็คอิน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอบคุณอย่างสูงครับที่เป็นกำลังใจให้กัน

Leave a Reply