June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2

ทำหน้าที่วิทยากรบรรยายห้องเรียนอาชีพ ในการประชุมผู้บริหาร และครูแนะแนว ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการศึกษาต่อในสายอาชีพ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply