June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e

ต้อนรับคณะจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เยี่ยมเยือนและประสานงานความร่วมมือจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานศึกษา การพัฒนาครูเป็นผู้ประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับนักเรียนนักศึกษา วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply