June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%82

ตรวจรับครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply