May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%b2

ซ่อมยางรถจักรยานยนต์ พาหนะสำหรับใส่บาตรตอนเช้า โดยศูนย์ fix it Center ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply