June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87

งานปรับปรุงโรงอาหาร รางระบายน้ำ และบูทสำหรับจำหน่ายอาหาร วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 11:00 น โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply