June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1

คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างยนต์ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 (ภาคทฤษฎี)

โดยสำนักมาตรฐานฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 9:00 น ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply