May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87

คณะผู้บริหารและงานโครงการพิเศษฯ นิเทศโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It จิตอาสา) ศูนย์เทศบาลเมืองบางระจัน วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 11.10 น. ณ เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply