June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2

คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ที่จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นสื่อกลางการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลางครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply