June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3

คณะผู้บริหารครูบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอิทร์บุรี พร้อมนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างกลโรงงาน ถวายเทียนจำนำพรรษา ภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ วันหนองสุ่ม ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply