June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้คำปรึกษาหารือแก้ปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร ด้านหน้าวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply