June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%9e%e0%b8%87

ขอขอบคุณร้อยตำรวจตรี พงษ์ชัย ปรีชาชาญ จากสถานี ตำรวจภูธรอำเภออินทร์บุรีให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้การบังคับควบคุมการจราจรและกฎหมายจราจร ภายใต้ โครงการ ขับรถมีวินัย รักษาวินัยจราจร วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 7.40 น. ณ โดมเอนประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอิยทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply