May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9e

ขอขอบคุณนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เป็นผู้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ งานวางท่อด้านหน้าวิทยาลัยฯในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 11:30 น. ณ check-in coffee วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply