June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98

กิจกรรม เข้าแถวหน้าเสาธงชาติ โดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7.40 น. ณ โดมเอนกประสงค์ พระยาสิงหบดี วิทยาลัยกทรอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply