June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 7.40 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีอำเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรีและผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ผ่านเพจงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply