June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%81%e0%b8%a2

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ แยกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนกวิชา เพื่อลดการแออัดป้องกัน Covid19 ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ระบบออนไลน์ Google Meet วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 7.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หัวข้อข้อมูลข่าวสารประกาศรายชื่อผู้มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% การตรวจสอบรายชื่อในระบบ ศธ. 02 แจ้งเตือนเรื่องการเข้าแถวและความรับผิดชอบ และการรณรงค์เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply