June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%81%e0%b8%a2

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ แยกปฏิบัติกิจกรรมหน้าแผนกวิชา เพื่อลดการแออัดป้องกัน Covid19 ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานเชื่อมโยงด้วยระบบออนไลน์ Google Meet พร้อม รณรงค์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตรเลือกตั้ง นายก อวท ปีการศึกษา 2566 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 7.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หัวข้อให้ข่าวสารและความรู้ ภาวะการเป็นผู้นำ การหาเสียง ทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

Leave a Reply