June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%89

การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คัดเลือกภาค 2 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ โดมเอนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงบุรี

Leave a Reply