June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นประธานการประชุม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษากิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply