June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a

การประชุมคณะกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี และต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply