June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวส. วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านระบบออนไลน์

Leave a Reply