June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดการนำเสนอ ผลการปฏิบัติงาน นักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการแผนกวิชาช่างยนต์ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply